Forfatter Widar Aspeli Forfatter Widar Aspeli
FIKSE DEN GREIA. VERKTØYKASSE FOR HVERDAGSSPRÅKET

FIKSE DEN GREIA. VERKTØYKASSE FOR HVERDAGSSPRÅKET

150 NOK100 NOK

Fikse den greia – verktøykasse for hverdagsspråket henvender seg både til de som skal arbeide med ordene som skrivemedhjelpere i skole, kulturskole eller på fritiden og direkte til elevene. Gjennom en reise og 29 reparasjoner deles innspill, tanker og erfaringer for å (gjen)oppdage verdien av egen kunnskap og finne (igjen) ordene, slik at bruksverdien øker. Målet er ikke å skape store fortellere, men å oppdage at rett ord til rett tid gjør det mulig å dele tanker og opplevelser.

Tilbud knyttet til skolebesøk: 100,-/bok!
Pakketilbud på klassesett!