Forfatter Widar Aspeli Forfatter Widar Aspeli
Skriv ut! Kreativ skriving i skolen

Skriv ut! Kreativ skriving i skolen

150 NOK100 NOK

Boka henvender seg til voksne som vil være skrivemedhjelpere, først og fremst lærere i grunnskolen og kulturskolen. Boka handler om forfatteres møte med elevers kreative skriving i skolen og de erfaringene både elever, lærere og forfatteren selv kan ta med seg fra dise møtene.

Forfatteren kommer som kunstner inn i klasserommet og kan med sin innfallsvinkel til litteratur og skriving gi læreren verdifulle bidrag til undervisningen. forfatteren møter nesten alltid engasjerte og ivrige elever og lærere som vil vite mer om hvordan de kan bruke erfaringene i egen skrivevirksomhet. Denne boka er et bidrag til å bygge bro mellom litteratur som kunst og litteratur som lesestimulering, mellom kunst og skole.

Jeg holder kurs og foredrag med utgangspunkt i stoffet i denne boka - blant annet i regi av Norsk Kulturskoleråd.

Tilbud knyttet til forfatterbesøk og skrivekurs!